Vrienden

Worden

Wilt u ons helpen met het in stand houden en organiseren van de MUZA feesten?

Dat kan door vrienden te worden van Stichting MUZA feesten Dinteloord. U wordt vriend(in) van de MUZA feesten door een jaarlijkse bijdrage van €8,- en dit formulier in te vullen en ondertekenen.

Onze gegevens

Stichting Muza Dinteloord
Havenweg 9
SEPA incassant ID: NL85 ZZZ 4110 38180 000
KVK Nummer: 41103818
emailadres: vriendenvanmuza@muza.nl

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting MUZA feesten Dinteloord jaarlijks een incasso opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van uw donateurschap. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het machtigingskenmerk ontvangt u per email.